• กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

    ระบำหน้ากากพื้นบ้านเกาหลี

    เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับเกียรติจากคณะ 송파산대놀이 มาจัดแสดง “ระบำหน้ากากพื้นบ้านเกาหลี” ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติเกาหลีหมายเลข 49 ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมชมการแสดง และมีนิสิตเรียนวิชาวัฒนธรรมเกาหลีเข้าร่วมชมและมีโอกาสฝึกท่าทางตามจังหวะดนตรีแบบระบำหน้ากากเกาหลี อีกทั้งยังมีบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้ารับชมการแสดงอีกด้วย