Search
Close this search box.

นิสิตปริญญาเอกได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดบทวิจารณ์ร่วมสมัยดีเด่น

นายอนุวัฒน์  วงษ์ราช นิสิตภาควิชาภาษาไทย ระดับปริญญาเอก (สายวรรณคดีไทย) ได้รับรางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563  ณ  หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร  จากผลงานชื่อเรื่อง “อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ อนุสาวรีย์…บอกที” ผลงานเรื่องดังกล่าวได้รับการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ทาง facebook fanpage  “ดวงใจวิจารณ์” และได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือ  เมล็ดพันธุ์ใหม่ดวงใจวิจารณ์  (2563) จัดพิมพ์โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ