Search
Close this search box.

การรับสมัคร ป.ตรี

การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2567

เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาทั้งใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และรอบที่ 2 โควตา (Quota)  (มีทุนการศึกษา) ดูรายละเอียดได้ในคลิปประชาสัมพันธ์

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สรุปเกณฑ์รับสมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน:

  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 
  • GPA รายวิชาภาษาไทย (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ไม่ต่ำกว่า 3.50 
  • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือได้คะแนน IELTS / TOEFL เทียบเท่า  
  • มีผลงานความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยในระดับชาติ โดยจะต้องส่งผลงานมาให้มากที่สุด เนื่องจากจำนวนชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงานจะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือก


เลือกสมัครใน “หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย” 
(มีทุนการศึกษา)

ติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครที่ เว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาฯ(โครงการที่ 49)

รับสมัครผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 ถึง 13 พฤศจิกายน 2566 
ที่ https://tcas.atc.chula.ac.th

ดูรายละเอียดการสมัครสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ได้ [ที่นี่]

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ที่มีการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ (มีทุนการศึกษา)

สรุปเกณฑ์รับสมัคร รอบที่ 2 โควตา

  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 
  • GPA รายวิชาภาษาไทย (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ไม่ต่ำกว่า 3.50 
  • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือได้คะแนน IELTS / TOEFL เทียบเท่า  


ติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครที่ 
เว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาฯ (โครงการที่ 24)

รับสมัครผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567 
ที่ https://tcas.atc.chula.ac.th

 

ดูรายละเอียดการสมัครสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ได้ [ที่นี่]

 

แชร์หน้านี้: