กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การบรรยายโดยเอกอัครราชทูตคิวบา ประจำประเทศไทย

วันที่ 25 กันยายน 2562 สาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเกียรติจาก นาย Héctor Conde Almeida
เอกอัครราชทูตคิวบา ประจำประเทศไทย บรรยายเกี่ยวกับประเทศคิวบา การฉลองครบรอบ
60 ปีของการปฏิวัติคิวบา และการเฉลิมฉลอง 500 ปีแห่งการสร้างกรุงฮาวานาในชั้นเรียน “วัฒนธรรมลาตินอเมริกา” นอกจากนี้ ท่านทูตยังได้อธิบายเกี่ยวกับวันขจัดอาวุธนิวเคลียร์สากลขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายนของทุกปีด้วย