กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การต้อนรับผู้อำนวยการ Instituto Cervantes ประจำกรุงมะนิลา

วันที่ 24 กันยายน 2562 Mr. Javier Galván ผู้อำนวยการ Instituto Cervantes ประจำกรุงมะนิลาเยือนสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (ในขณะนั้น) และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ Instituto Cervantes คือหน่วยงานของรัฐบาลสเปนที่ทำหน้าที่เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมสเปน รวมถึงการจัดสอบวัดระดับภาษาสเปน และสำนักงาน ณ กรุงมะนิลามีหน้าที่ดูแลกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้