ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การบรรยายเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมรัสเซียในวรรณกรรมของฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมรัสเซียในวรรณกรรมของฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี” โดย ผศ.สดใส ขันติวรพงศ์ และ ดร. รมย์ ภิรมนตรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 – 19:00 น.
ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-218-4782, 062-013-0909