ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

นิทรรศการภาพถ่าย “Russia: The Most Beautiful Country”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ขอเชิญบุคคลที่สนใจร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย “Russia: The Most Beautiful Country” ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคารมหาจักรีสิรินธร และฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Geographical Features of Russia” โดย H.E. Mr. Evgeny Tomihin เอกอัครรราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์