กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4 จัดบรรยายเรื่อง “เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21”

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4 จัดบรรยายเรื่อง “เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21” โดย ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป จากภาควิชาภาษาไทย ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น.

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง และถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://bit.ly/2LVngxH