ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Nora: Beyond the Boundaries

เพาะ-กล้า-วัฒนธรรม
From Experts to Off Springs
———————————————————————————–
NORA: BEYOND THE BOUNDARIES

ระยะทางไม่สำคัญ เมื่อโนราไม่จำเป็นจะต้องอยู่แต่ในภาคใต้อีกต่อไป อยากมีชีวิตใกล้ชิดศิลปะ เตรียมตัวมาแลโนรา บินหลากลางกรุง หากท่านคิดว่าเคยมีโอกาสรับชมการรำโนราอย่างใกล้ชิดเพียงใดแล้ว วันนี้เราจะพาท่านให้ใกล้ชิดแบบถึงเนื้อถึงตัว เมื่อโนราธรรมนิตย์ หรือ ครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ บินหลามาจากสงขลาเพื่อร่วมเทศกาล “ชีวิต l การแสดง” โดย โครงการนววิจัยทางศิลปวัฒนธรรม คลัสเตอร์ศิลปะวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจาก 4 ภาควิชาศิลปการแสดงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพาะ-กล้า-วัฒนธรรม: โนรา” กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะการแสดงไทยสำหรับคนรักศิลปะพื้นบ้านของไทย ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน Sport Complex และอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 26 ตุลาคม 2562) และ ลิโด้ คอนเนค (วันที่ 27 ตุลาคม 2562)

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (Sport Complex) Artist Workshop: “โนรา beyond boundaries : รำโนราพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป” โดยครูธรรม-ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ นำกิจกรรม 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ การอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการรำหรือการแสดงมาก่อน ครูศิลปินจะมาถ่ายทอดวิธีการร่ายรำโนรา ให้เข้าใจท่าและจัดระเบียบร่างกายของตนเองอย่างเข้าใจง่ายและสนุกสนาน นอกจากนี้ กิจกรรมยังออกแบบให้ดำเนินการ 2 ภาษา เปิดรับทั้งผู้สนใจชาวไทยและชาวต่างชาติ หลังจาก workshop ในเวลา 17.00 น. ท่านจะยังได้ชมการแสดงสุดพิเศษจากครูธรรมนิตย์ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ลิโด้ คอนเนค (Lido Connect) Nora Mob: ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบการแสดง Happening กับครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินพื้นบ้านผู้เชี่ยวชาญศาสตร์โนรา ร่วมแสดงกับลูกหลานเชื้อสายโนราและผู้มีใจรักในศิลปะแขนงนี้ การรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานพื้นบ้านสู่สายตาชาวเมือง ลงทะเบียน workshop ได้ที่ https://forms.gle/xFSgqKJbwoF5BQYg9 ติดต่อสอบถาม Facebook: Thai performance practice as research

————————————-
From Experts to Off Springs
———————————————————————————–
NORA: BEYOND THE BOUNDARIES

Distance doesn’t matter at all! Who says Nora can only be in the Southern region of Thailand? In case you’d like to take a peek and get closer to arts, sit tight and prepare to witness Nora gliding through Bangkok air. And if you think you’ve already seen such close Nora dance practices, we would like to welcome you with a friendlier and more heart-warming Nora performance by Ajarn Thum-Thummanit Nikomrat, who travels from Songkhla to be a lecturer and performer at “Life l Performance” festival. “Life l Performance” by Cluster Art and Culture, collaborating with the association of four Dramatic and Performative Arts Departments from Chulalongkorn University, would like to invite you to “From Experts to Offspring: Nora”, a cultural workshop mainly focusing on Thai folk arts learning activities on 26 – 27 October 2019 at Sport Complex (Oct 26) and Lido Connect (Oct 27). This activity is supported by the Department of Cultural Support.

Saturday, 26th October 2019, 13.00 – 16.00 at Sport Complex Artist Workshop: “Nora beyond boundaries: Basic Nora Dance for Everyone” Conducted by Ajarn Thum-Thummanit Nikomrat This workshop will be in Thai and English. The workshop gladly embraces any participant who are willing to learn Nora Dance, whether having no basic dance skills or any performing experience. The artist will demonstrate easy yet fun approaches for choreography and body alignment in Nora dance. Both Thai and foreigners are encouraged and welcomed to join this bilingual activity. Later on, 5pm Kru tham will showcase his work at Chulalongkorn Centenary Park.

Sunday, 27th October 2019, 14.00 – 15.30 at Lido Connect Nora Mob: “Happening”, a mob performance from Nora dancers from Ajarn Thum-Thummanit Nikomrat, a folk artist specializing in Thai Southern Dance Practice, along with his Nora families who treasure the art of Nora dance. Don’t miss your only chance to see this collaborative and creative work from a local expert artist.
Workshop Registration https://forms.gle/xFSgqKJbwoF5BQYg9
More Info. Facebook: Thai performance practice as research