กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมวีดิทัศน์การบรรยายเรื่อง “พระราชานุกิจในรัชกาลที่ ๘ และเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์: พระราชนิพนธ์แห่งความรักเมื่อต้นรัชกาลที่ ๙”

#สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ๒๕๖๓ ขอเชิญชมวีดิทัศน์การบรรยายเรื่อง “พระราชานุกิจในรัชกาลที่ ๘ และเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์: พระราชนิพนธ์แห่งความรักเมื่อต้นรัชกาลที่ ๙” โดย…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

การบรรยายนี้จัดขึ้นในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการเรื่อง
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับภาษาและวรรณคดีไทย”
วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๙ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝากกด subscribe ช่อง “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” ทาง Youtube ที่ลิงก์ shorturl.at/amJ78 ด้วยนะคะ เรียนเชิญชมคลิปความรู้ด้านภาษา-วรรณคดีไทย และภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทยได้ต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายน – สิงหาคมค่ะ