ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

หนังสือ “อิเหนาวิวิธ”

ผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือ “อิเหนาวิวิธ” รวมบทความว่าด้วยเรื่องอิเหนาฉบับแปลกใหม่

รายละเอียดของสารบัญหนังสือ “อิเหนาวิวิธ” มีดังนี้

  1. บทนำ: วรรณกรรมเรื่องอิเหนาในสังคมไทยและความสำคัญของเรื่องอิเหนาฉบับแปลกใหม่ที่ค้นพบ
  2. ลิลิตอิเหนาฉบับสมุดไทย: ประวัติและลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ในฐานะลิลิต
  3. เรื่องอิเหนาฉบับสมุดไทยวัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี: บทละครสมัยอยุธยาที่กระจัดพลัดพราย?
  4. บทละครเรื่องอิเหนาฉบับสมุดไทย ตอนดะระษาแบหลาจนถึงอิเหนาเข้าห้องจินตะหรา: เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 อีกตอนหนึ่งที่เพิ่งพบ
  5. บทละครเรื่องอิเหนา ตอนดะระสาแบหลา ฉบับพระศรีชำระและปรุง: การปรุงบทและคุณค่า

ผู้ที่สนใจซื้อหนังสือได้ที่

  1. โครงการตำรา ห้อง 105 อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ หรือ
  2. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทั้งหน้าร้านและออนไลน์