กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

กำหนดการบรรยายทางวิชาการ สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

27 มกราคม 2563
“ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ. 2480-2484”
โดย อเล็กซองดร์ บาร์แตล
_____________________

3 กุมภาพันธ์ 2563
“การเมืองเพศสภาพกับการประกอบสร้างผู้หญิงในอุดมคติของรัฐชาติสิงคโปร์ ทศวรรษ 1950-1980”
โดย ศุภรดา ด่านเชิดชูเกียรติ
_____________________

24 กุมภาพันธ์ 2563
“โลกตะวันออกใน “สำเภากษัตริย์สุไลมาน”: ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อยุธยาและเอเชียในสายตาของชาวอิหร่านคริสต์ศตวรรษที่ 17″
โดย จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
_____________________

9 มีนาคม 2563
“นาวาบแห่งคาร์นาตัก (ค.ศ. 1749-1795): การต่อสู้ของผู้นำพื้นเมืองอินเดียในช่วงเปลี่ยนผ่านจากจักรวรรดิโมกุลสู่อาณานิคมอังกฤษ”
โดย พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์
_____________________

บุคคลภายนอกสามารถเข้าฟังได้ ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีการถ่ายทอดสด