งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

วันครบรอบการสถาปนาสถาบันภาษา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 42 ปีของการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น