ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ เนื่องในโอกาส “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี ๒๕๖๒

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รางวัลการตอบคำถามวิชาการและอ่านทำนองเสนาะ สามารถส่งผลงานเหล่านี้เป็น Portfolio เพื่อสมัครเข้าศึกษาในเอกภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ) ดูรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/…/allart_edit_round1_63.p…

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดเเละการเเข่งขันต่างๆ ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ https://is.gd/vOOcFo
____________________
ใบสมัครออนไลน์
-การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง ระดับประถมศึกษา
รับสมัครผู้เข้าร่วมเเข่งขันจำนวน ๒๐ โรงเรียน
https://forms.gle/KcVbg1MmSU9X2uPj9

-การแข่งขันต่อคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รับสมัครผู้เข้าร่วมเเข่งขันจำนวน ๑๐๐ โรงเรียน
https://forms.gle/8LPSkPkoUGnCPQnA9

-การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับสมัครผู้เข้าร่วมเเข่งขันจำนวน ๘๐ โรงเรียน
https://forms.gle/ryQ8uePKWUbqEJtQ8

-การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับสมัครผู้เข้าร่วมเเข่งขันจำนวน ๑๐๐ โรงเรียน
https://forms.gle/ZUFmKJp3AJgH4v1L9
_____________________

ติดตามรายละเอียดจำนวนทีมและผู้สมัครล่าสุดได้ทาง FB: งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส