ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  งานพิธีการ

ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ โถงชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ขอเชิญชมการแสดง
-ระบำพรหมาสตร์ (ชมรมนาฏศิลป์)
-เพลงต้อยตริ่ง 2 ชั้น คำร้องจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง หนามยอกเอาหนามบ่ง (ชมรมดนตรีไทย)
-การอ่านบทพระราชนิพนธ์เรื่อง เวนิสวาณิช องก์ 4 ตอน 1 (ฉากพิพากษาคดีของไชล็อกกับอันโตนิโย)
-การขับร้องเพลงหมู่ “สาส์นรัก” คำร้องจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง ท้าวแสนปม
-การขับร้องเพลงหมู่ “สีชัง” คำร้องจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง กาพย์เห่เรือ
-การขับร้องเพลง “ศกุนตลา” คำร้องได้รับแรงบันดาลใจจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง ศกุนตลา
(นิสิตรายวิชาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)