ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

งานเปิดตัวหนังสือ “ธิรุกกุรัล: สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ”

             ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ธิรุกกุรัล: สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ” ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเล่มแรก ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 โดยอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงานเปิดตัวหนังสือครั้งนี้ พร้อมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ๆ ได้แก่ ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้แปลหนังสือ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ประธานศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และมีคุณพีระวัฒน์ อัฐนาค เป็นผู้ดำเนินรายการ