งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

วันสถาปนาสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ประจำปี 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการสถาปนาสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ครบรอบ 33 ปี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น