ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

อักษรศาสตร์รวมใจต้านภัยโควิด-19

อักษรศาสตร์รวมใจต้านภัยโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการจัดเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และเพื่อจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ประสบปัญหาจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว

ในการนี้ คณะอักษรศาสตร์ได้จัดทำร่มและถุงผ้าร่มลายดอกชงโค ผู้ออกแบบคือ คุณศุทธิภา บุณยัษฐิติ (แป้งจี่) นักออกแบบลายผ้า เจ้าของแบรนด์ Pangjee Design (หลานสาวของท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ผลิตภัณฑ์มีจำนวนจำกัด รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบเพื่อสมทบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนฉุกเฉินสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ประสบปัญหาจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว

ราคาร่มและถุงผ้าร่ม ชุดละ 1000 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุน ขอความกรุณาดำเนินการ ดังนี้
(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 407 351763 2 ชื่อบัญชี นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ และนายสุรเดช โชติอุดมพันธ์ สาขาจัตุรัสจามจุรี
(2) ส่งรายละเอียดชื่อ-สกุล ที่อยู่จัดส่ง และสลิปหลักฐานการโอนเงินไปที่คุณยุพินย์ กิตติลดากุล (Line ID: yupin84879) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0897822655 เพื่อที่เราจะได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงบ้านของทุกท่านโดยเรียบร้อยต่อไป