ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2563

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

1. 7 มีนาคม 2563 เรื่อง “ความโกรธกับความยุติธรรมทางสังคม” โดย อ.ดร. ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์
2. 14 มีนาคม 2563 เรื่อง “Beyond Hill and River เหนือภูเขาและแม่น้ำยังมีนิทานการแสดงและเสียงเพลง (ไทย-กาสี)” โดย ศ.พรรัตน์ ดำรุง
3. 21 มีนาคม 2563 เรื่อง “ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร”” โดย ผศ.ดร.พันพัสสา ธูปเทียน
4. 28 มีนาคม 2563 เรื่อง “ครูเอื้อ สุนทรสนาน และบทเพลงสุนทราภรณ์” โดย อ.ดร.สาวิตา ดิถียนต์

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563