กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

คอร์สออนไลน์ “พูดจาภาษารัสเซีย” ใน CU MOOC

สาขาวิชาภาษารัสเซียร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ (CU MOOC) ได้จัดทำคอร์สออนไลน์ “พูดจาภาษารัสเซีย” เพื่อให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน)

โดยมีอาจารย์ผู้สอนคือ อ.ดร. อังสนา เรืองดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เปิดลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 63 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ที่หน้าเว็บไซต์ chulamooc.ac.th ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่เรียนจบและผ่านเกณฑ์คะแนนจะได้รับใบประกาศจากจุฬาฯ ค่ะ