กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคมครั้งที่ 2 เรื่อง “พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเข้าฟังโครงการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคมครั้งที่ 2 เรื่อง “พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว” โดยเป็นการเสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

วิทยากรคือ อ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข จากภาควิชาภาษาไทย และการเสวนาจะจัดในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. นี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3bgDKL4