ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

     คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2563 ในประเภท “ล่ามดีเด่น” จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยค่ะ