ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในสาขาปรัชญา ประจำปี 2563 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และขอร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ อาจารย์และนักวิจัยของจุฬาฯ ทุกท่านที่ได้รับรางวัล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/award-nrct-2020/