กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

คลิปการบรรยายออนไลน์เรื่อง “แกะรอย การเดินทาง ของพืชลาตินอเมริกาสู่ครัวไทย”

คลิปการบรรยายออนไลน์เรื่อง “แกะรอย การเดินทาง ของพืชลาตินอเมริกาสู่ครัวไทย” โดย รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปนและผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา จาก Language and Culture: the Series ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์