ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 “วรรคทองที่ติดตรึงใจในวรรณกรรมไทย”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓ โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “#วรรคทองที่ติดตรึงใจในวรรณกรรมไทย”

กติกา:
คัดวรรคทองที่ประทับใจมา ๑ ตัวอย่างจากตัวบทวรรณกรรมไทย ซึ่งอาจเป็นวรรณคดีโบราณหรือวรรณกรรมปัจจุบันก็ได้ เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ประทับใจอย่างสั้นๆ โดยเขียนคำตอบที่ใต้โพสต์ของกิจกรรมนี้ในเพจ เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ให้จบสมบูรณ์ภายใน ๑ คอมเมนต์

๑ ท่านมีสิทธิ์ส่งได้ ๑ คำตอบ

หมดเขตร่วมสนุกในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม นี้ เวลา ๒๐.๐๐ น.

ประกาศผลในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภาควิชาภาษาไทยและศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทยจะมอบ “ชุดหนังสือที่ระลึก” จำนวน ๒๐ รางวัลให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
**๑๐ รางวัลสำหรับคำตอบที่โดนใจกรรมการ และอีก ๑๐ รางวัลมาจากการสุ่ม***
(๑ ท่านมีสิทธิ์ได้รับ ๑ รางวัล)

**ผลการคัดเลือกของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับกิจกรรม #วรรคทองที่ติดตรึงใจในวรรณกรรมไทย กันนะคะ