ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์ภาษาอิตาเลียนสากล ครั้งที่ 19

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์ภาษาอิตาเลียนสากล ครั้งที่ 19 ในหัวข้อหลักคือ “Italian on stage”

ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งสัปดาห์