กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ชาตินิยม (ไม่) ชมชอบ”

กิจกรรม “ชาตินิยม (ไม่) ชมชอบ” ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมนี้ เวลา 20.00 น.

ชาตินิยมเป็นกระแสที่เกิดขึ้นตลอดเวลา บางทีเราก็รู้ตัว บางทีชาตินิยมก็แฝงในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเรากำลังเป็นส่วนหนึ่งในกระแสของความลั่งไคล้ชาตินิยม และบางทีเราก็อาจก็ตกเป็นเหยื่อ โดยไม่รู้ตัว

ComLit Chula ร่วมกับ Review เวิ่น สัปดาห์นี้ชวนมองประเด็นชาตินิยมจากกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคลั่งชาติที่ถูกนำมาใช้กับคนเห็นต่างกับรัฐ ไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นจากประเด็นเรื่อง Comfort Women หรือประเด็นชาตินิยมแบบอเมริกาที่ยึดโยงการเมืองและเรื่องเพศจนเกิดแนวคิด Homonationalism หรือ homosexual ถูกมองเป็นศัตรูในกระแสชาตินิยมในคิวบา และอีกหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมในวรรณกรรมและภาพยนตร์ มาสำรวจว่าในแต่ละมุมโลกตอบรับความเป็นชาตินิยมกันอย่างไรบ้าง และตัวคุณเองมองประเด็นนี้แบบไหน