กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการ Russian Chula Talks#Давайте поговорим ในรูปแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ จัดโดยสาขาวิชาภาษารัสเซีย

สาขาวิชาภาษารัสเซียจัดโครงการ Russian Chula Talks#Давайте поговорим ในรูปแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัสเซียสู่สังคม โดยจะออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ตลอดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กสาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย