กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

“โครงการบรรยายพิเศษ “”อักษรศาสตร์สู่สังคม”” เรื่อง “”มากกว่านั่งดู: การจัดการประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับผู้ชมศิลปะการแสดง”””

โครงการบรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม”

เรื่อง “มากกว่านั่งดู: การจัดการประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับผู้ชมศิลปะการแสดง”

โดย อาจารย์ เปรมรินทร์ มิลินทสูต

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00-15.00 น.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=591510291540376