กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Dramaturg – Drama Talk Season 2 Ep. 5 Directing ในหัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการกำกับการแสดง”

สัปดาห์นี้พบกับ EP สุดท้ายของ Dramaturg – Drama Talk Season 2 Ep. 5 Directing ในหัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการกำกับการแสดง”

ร่วมพูดคุยกับ
ภัสสร์ศุภางค์ คงบำรุง
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร และนักวิชาการด้านการกำกับการแสดงและการแสดง

ในหัวข้องานวิจัย
การศึกษาแนวทางกำกับละครเรื่อง The Pillowman โดยใช้กลวิธีของการสร้างสรรค์และนำเสนอละครแนวดาร์กคอเมดี (Dark Comedy)
เพื่อสื่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจ ความรุนแรง และการตัดสินคุณค่า

ดำเนินรายการโดย
ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์
ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง Kaan Show นักเขียน และนิสิตปริญญาโทรุ่นปัจจุบัน

หากไม่อยากพลาดการ LIVE สดครั้งนี้ เตรียมตัวให้พร้อม กด See First และกด Get Notification เพจไว้ แล้วอย่าลืมมาพบกันวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม เวลา 18.00 น. ที่ Facebook : Drama Arts Chula นะคะ