กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาสเปนมีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรานาดา ประเทศสเปน

ในช่วงสัปดาห์นี้ สาขาวิชาภาษาสเปนมีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรานาดา ประเทศสเปน ประกอบไปด้วยคณบดีและรองคณบดี รวมท้ังสิ้น 5 ท่าน การมาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันเมื่อปีที่แล้ว นอกจากการประชุมหารือกับคณบดีและรองคณบดีของคณะอักษรศาสตร์เรื่องการแลกเปลี่ยนนิสิต การจัดคอร์สระยะสั้นและงานวิจัยแล้ว คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวยังได้บรรยายพิเศษและเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนตลอดทั้งสัปดาห์ ดังนี้

Dr. María de los Ángeles López Vallejo บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาษาทางการและไม่ทางการในโลกธุรกิจ” สำหรับนิสิตในรายวิชา Spanish for Business ของหลักสูตรนานาชาติบาลัค ซึ่งนิสิตไม่เพียงแต่เรียนรู้ประเภทและลักษณะการสร้างคำศัพท์ของโลกธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้เกี่ยวกับเกร็ดวัฒนธรรมซึ่งอาจส่งผลต่อการติดต่อเจรจาธุรกิจอีกด้วย

และหัวข้อ “การประชดประชันในภาษาสเปน” สำหรับนิสิตในรายวิชาภาษาสเปน 8 ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของผู้ใช้ภาษาสเปน แม้เรื่องนี้ถือว่ายากสำหรับผู้เรียนภาษาที่สองเนื่องจากต้องอาศัยการตีความจากหลากหลายปัจจัย แต่นิสิตก็สนุกสนานกับการตีความคำและสำนวนต่างๆ

Dr. Francisco Javier Navarro บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การค้นพบและพิชิตโลกใหม่” สำหรับนิสิตในรายวิชาอารยธรรมลาตินอเมริกา ซึ่งวิทยากรได้อธิบายตั้งแต่สาเหตุของการออกเดินทางของโคลัมบัส ไปจนถึงผลลัพธ์จากการค้นพบโลกใหม่ในแง่ของการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในหลากหลายมิติ

นอกจากนี้ คณาจารย์ทั้งหมดยังได้ร่วมกิจกรรมในรายวิชาการล่ามภาษาสเปนเบื้องต้น โดยจำลองการเจรจาความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน และนิสิตทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาสเปน-ไทย

นับเป็นสัปดาห์ที่นิสิตได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะภาษาสเปนด้านต่างๆไปพร้อมๆกันด้วย

A lo largo de esta semana hemos tenido la oportunidad de recibir al equipo decanal de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, Universidad de Granada: DRA. ALICIA BENARROCH BENARROCH, Decana; DR. OSWALDO LORENZO QUILES, Vicedecano de investigación, proyectos internacionales y transferencia; DRA. LUCÍA HERRERA TORRES, Secretaria académica; DRA. MARÍA ÁNGELES LÓPEZ VALLEJO, Vicedecana de estudiantes, extensión universitaria e internacionalización y DR. JAVIER NAVARRO SANTANA, Vicedecano de docencia, calidad e innovación.

Aparte de la reunión con nuestro decano, Associate Professor Dr. Suradech Chotiudompant, y nuestra vicedecana de asuntos internacionales, Assistant Professor Dr. Nirada Chitrakara para hablar de futuras colaboraciones respecto al intercambio de alumnos y de profesores, proyectos conjuntos de investigación y curso de español, los profesores de la Universidad de Granada han impartido varias charlas académicas y han participado en algunas actividades con los alumnos también:

Dr. María de los Ángeles López Vallejo ha impartido una charla sobre “El lenguaje formal e informal en el mundo de los negocios” para los alumnos de la asignatura “Español para los negocios” del programa internacional BALAC y otra sobre “La ironía en la lengua española” para los alumnos de Español 8. Por su parte, Dr. Fracisco Javier Navarro les ha explicado a los alumnos de la clase de Civilización Latinoamericana sobre “La conquista del nuevo mundo”. Además, todo el equipo decanal ha participado en unas actividades en la clase de “Interpretación básica en español”. En dicha clase, han hecho un juego de rol de una reunión entre el equipo administrativo de las dos instituciones teniendo a los alumnos como intérpretes de español – tailandés y viceversa.

Ha sido una semana realmente muy productiva y seguro que todos hemos aprendido mucho de los expertos. Esta visita se ha hecho realidad gracias al convenio que firmamos el año pasado y se prometen más actividades en el futuro no muy lejano.