กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

เสวนาเรื่อง “La poesía y el arte como formas de resistencia ante la violencia en México”

เสวนาเรื่อง “La poesía y el arte como formas de resistencia ante la violencia en México” ในรายวิชาประวัติวรรณคดีลาตินอเมริกา ผ่านโปรแกรม Zoom โดยอาจารย์ Román Luján กวีชาวเม็กซิกันและอาจารย์สอนภาษาสเปนและวรรณคดีลาตินอเมริกา University of California, Berkeley

อาจารย์ Román Luján เคยตีพิมพ์ผลงานกวีนิพนธ์จำนวนมาก เช่น “Instrucciones para hacerse el valiente”, “Aspa Viento” , “Deshuesadero” นอกจากนี้ยังเป็นบรรณาธิการหนังสือรวมกวีนิพนธ์ แปลกวีนิพนธ์ภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น “Alternarse” (Switching) ของ Juliana Spahr, “En vez de un animal” (Instead of an Animal) ของ Leslie Scalapino และ “¿Dónde sientes?” (Where Do You Feel?) de Donato Mancini และได้รับรางวัลกวีนิพนธ์จากประเทศเม็กซิโกถึง 3 รางวัล (Abigael Bohórquez, Francisco Cervantes และ Amado Nervo)

La charla titulada “La poesía y el arte como formas de resistencia ante la violencia en México” en el curso de Literatura Latinoamericana por Román Luján, poeta mexicano y profesor de español y literatura hispanoamericana en la Universidad de California, Berkeley, por Zoom.

Román Luján es autor de los libros de poemas “Instrucciones para hacerse el valiente”; “Aspa Viento”; “Deshuesadero”; “Drâstel”; “Nigredo” y “Sánafabich”. Co-editó la antología “El país del ruido: 9 poetas mexicanos/Le pays sonore: 9 poètes mexicains”. Co-tradujo al inglés el libro “Palabras ajenas” (The Words of Others) del artista argentino León Ferrari. En México, obtuvo los premios nacionales de poesía Abigael Bohórquez, Francisco Cervantes y Amado Nervo. Entre las antologías que recogen su trabajo se encuentran “Zur Dos: Última poesía latinoamericana” y “Malditos Latinos, Malditos Sudacas: Poesía Iberoamericana Made in USA”. Como traductor de poesía, ha publicado los libros “Alternarse” (Switching) de Juliana Spahr, “En vez de un animal” (Instead of an Animal) de Leslie Scalapino y “¿Dónde sientes?” (Where Do You Feel?) de Donato Mancini. Además, enseña español y literatura hispanoamericana en la Universidad de California, Berkeley.