Search
Close this search box.

นิสิตปริญญาตรีได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดบทวิจารณ์ร่วมสมัยดีเด่น

นายธีรศักดิ์ คงวัฒนานนท์ นิสิตภาควิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563  ณ  หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร จากผลงานชื่อเรื่อง “จะรีบสิ้นหวังไปทำไมนี่ยังไม่ใช่ ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง” ผลงานเรื่องดังกล่าวได้รับการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ทาง facebook fanpage  “ดวงใจวิจารณ์” และได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือ เมล็ดพันธุ์ใหม่ดวงใจวิจารณ์ (2563) จัดพิมพ์โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ