Search
Close this search box.

ศ.กิตติคุณ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง สำนักศิลปกรรม

     วรรณคดีไทยค่าแพร้ว 
ศิลป์ประดับธรณิน 
ร้อยกรองกล่อมดวงจินต์  
โสตเหล่าผู้ข้าข้อย   
     กวีเธียรเพียรฝากถ้อย
วรรณสิปป์รังสรรค์  
ไว้แก่ท่านผู้ปัญ-   
แจ่มกระจ่างจิตให้  
     ชมชื่นฉันท์กาพย์แก้ว 
กานท์กอปรวิชาการ  
แท้ศาสตร์ดั่งสายธาร 
ศิษย์รฦกตรึกแล้
วรรณศิลป์
รื่นร้อย
เวี่ยโสต เสมอแฮ
สดับน้ำคำกวีฯ
วงวรรณ
เสกไว้
ญาแจ่ม
บัณฑิตรู้เชยชมฯ
กลอนกานท์
ศาสตร์แท้
สืบเนื่อง ศิษย์เฮย
กราบเกล้าพระคุณ “ครู”


หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ