Search
Close this search box.

บทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตภาควิชาภาษาไทยผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7

ภาควิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตภาควิชาภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7 จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

1.บทวิจารณ์วรรณกรรมเรื่อง “พฤกษามาตา : คันฉ่องสะท้อนสังคมผ่าน ‘แม่’ ” ของนายภคพล คุ้มครอง นิสิตชั้นปีที่ 1 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ

2.บทวิจารณ์วรรณกรรมเรื่อง “ความฝันของฉันทน” ของนายตะวัน อภิมหาธรรม นิสิตชั้นปีที่ 1 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ

3.บทวิจารณ์วรรณกรรมเรื่อง “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ: ความทรงจำอันอัสดงของคนพลัดถิ่น” ของนายปิติ มานุชานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย

ทั้งนี้ ผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารอบ 40 คน จะได้รับทุนรางวัลคนละ 20,000 บาท

ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ที่นี่

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ