Search
Close this search box.

นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลจากการประกวดงานเขียน

ภาควิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 ใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ”  ได้รับรางวัลจากการประกวดงานเขียน

  • บทวิจารณ์วรรณกรรมเรื่อง “สิงโตนอกคอก: การใช้อำนาจโดยมิชอบ-กบฏสังคม-คุณค่าความเป็นคน”  ของ นางสาวสุนารี ฤกษ์พรสวรรค์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรม ระดับอุดมศึกษา โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 13 “เทิดคุณาจารย์ผ่องประภัสสร์ ดุจประทีปเรืองจรัสพิพัฒน์ไทย” จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  • เรียงความเรื่อง “พลิกฟื้นธรรมชาติ ด้วยวิธีธรรมดา” ของ นายภคพล คุ้มครอง ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนิสิต นักศึกษา ในการประกวดเรียงความ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


          อ่านเรียงความฉบับเต็มได้ ที่นี่

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ