Search
Close this search box.

นิสิตปริญญาตรีได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2565 ประเภทบทกวี

ภาควิชาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่นางสาวเมษา ภมรทรัพย์ นิสิตเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ (โครงการช้างเผือกภาษาไทย) ที่ได้รับ “รางวัลชมเชย” ในการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2565 จากบทกวีเรื่อง “วันคลื่นโถมเททะเลคลั่ง” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ