Search
Close this search box.

บทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตภาควิชาภาษาไทยผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 8

ภาควิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตภาควิชาภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 8 จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

  1. บทวิจารณ์วรรณกรรมเรื่อง ทุกรอยเย็บจักรของนักฝัน เรียงร้อยติดกันเป็น “ฉันทนา” : บทวิจารณ์วรรณกรรมเรื่อง “ความฝันของฉันทนา” ของจันทรา รัศมีทอง เขียนโดย วริศ ดาราฉาย นิสิตชั้นปีที่ 1 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ
  2. บทวิจารณ์วรรณกรรมเรื่อง เราต่างมีเสือร้ายในควันกิเลส : เงาสะท้อนของสังคมปัจจุบันผ่าน “ผาชัน เสือแค้น และคืนหนึ่ง” เขียนโดย อัศวุธ อุปติ นิสิตชั้นปีที่ 2 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ
  3. บทวิจารณ์วรรณกรรมเรื่อง เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน : ก้นบึ้งหัวใจของคนเป็นหมอ เขียนโดย สุนารี ฤกษ์พรสวรรค์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ
  4. บทวิจารณ์วรรณกรรมเรื่อง รอยวสันต์ : ร่องรอยแห่งชีวิตที่ยังไม่ลบเลือน เขียนโดย ณิชาภัทร จันทสิงห์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ ผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารอบ 40 คน จะได้รับทุนรางวัลคนละ 20,000 บาท และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2565 ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ที่นี่

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ