Search
Close this search box.

นิสิตปริญญาตรีได้รับรางวัลจากการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

ภาควิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานของ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ” ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากการประกวดเรียงความ เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ