Search
Close this search box.

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ แหล่งเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางภาษา วรรณคดี และคติชนของสังคมไทยในบริบทสังคมโลก ด้วยการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษา-วรรณคดีไทย และภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทยผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้สนใจสามารถกด subscribe ช่อง “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” ได้ที่ https://www.youtube.com/c/เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ?sub_confirmation=1

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ