กิจกรรมเสวนาชุด “เอกไทยแล้วไปไหน” เพื่อเรียนรู้ “ทักษะอาชีพในโลกยุคดิจิทัล” ที่เกี่ยวข้องกับ “การสื่อสาร” และ “การออกแบบ” ร่วมเสวนาโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก “#โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ ขอเชิญ “#นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ”#ปริญญาตรี” เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในชุด “#เอกไทยแล้วไปไหน” ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 3 ครั้งต่อเนื่อง #ทุกวันจันทร์ ในวันที่ 20, 27 มีนาคม และวันที่ 3 เมษายน ณ ห้อง 303 (ชั้น 3) อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/MM7W5BfVQnUFWSmeA

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีได้เรียนรู้ทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ “#การสื่อสาร” และ “#การออกแบบ” โดยมี “#ศิษย์เก่า” และ “#ศิษย์ปัจจุบัน” ของภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ #เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ

– สำหรับ “นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ที่กำลังศึกษาอยู่ใน “ระดับปริญญาตรี” เท่านั้น
– สามารถเข้าร่วมได้มากกว่า 1 ครั้ง (วันจันทร์ที่ 20, 27 มีนาคม และ 3 เมษายน)
– รับจำนวนจำกัด ครั้งละ 50 คนเท่านั้น
– ปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ 50 คน หรือภายในวันศุกร์ก่อนการเสวนาในครั้งนั้น ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ”

ครั้งที่ 1 เอกไทยแล้วไปไหน: ไปทำงานด้าน “การสื่อสารองค์กร” และ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์”วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.
ครั้งที่ 2 เอกไทยแล้วไปไหน: ไปเป็น “คนทำงานหนังสือ” และ “ออกแบบศิลป์”วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.
ครั้งที่ 3 เอกไทยแล้วไปไหน: ไปเปิดประสบการณ์ชีวิตผ่าน “การฝึกงาน”วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น.

ออกแบบโปสเตอร์และระบบการลงทะเบียน: เมษา ภมรทรัพย์ และ เทวบุตร เทพนรินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ #เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ


เสวนาครั้งที่ 1 #เอกไทยแล้วไปไหน: ไปทำงานด้าน “การสื่อสารองค์กร” และ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์” 
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง 303 (ชั้น 3) อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร: ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ 
1. พี่จุ๊บแจง พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์ Analyst – Strategy & Commercial บริษัทสตาร์ทอัป T-ECOSYS บริษัทในกลุ่ม ปตท. 
2. พี่แบงก์ ธนาคาร จันทิมา Product Manager of Digital Lending Chapter World Business Group KASIKORNBANK. PCL และผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ไจไจบุ๊คส์ (Chaichai Books) 

เสวนาครั้งที่ 2 #เอกไทยแล้วไปไหน: ไป “ทํางานหนังสือ” และ “ออกแบบศิลป์” 
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง 303 (ชั้น 3) อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร: ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ 
1. พี่มด นิชานันท์ นันทศิริศรณ์ บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ Anthill Archive เจ้าของแบรนด์ อาลักษณ์ (Aluck) ซึ่งรับออกแบบลายมือเขียนและผลิตภัณฑ์จากครั่ง  
2. พี่พลอย สโรชา กิตติสิริพันธุ์ บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ผีเสื้อเพื่อคนพิการ นักเขียนเจ้าของผลงานรางวัลหนังสือดีเด่นเรื่อง จนกว่าเด็กปิดตาจะโต และ |ก ไก่เดินทางนิทานระบายสี 

เสวนาครั้งที่ 3 #เอกไทยแล้วไปไหน: ไปเปิดประสบการณ์ชีวิตผ่าน “การฝึกงาน” 
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง 303 (ชั้น 3) อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

1. ปุ๋ย เกวลิน ถนอมทอง (ฝึกงานใน “กองบรรณาธิการ” ( Editorial Team) ที่ Capitalread.co)
2. แซฟไฟร์ ธัญลักษณ์ ทองสุข (ฝึกงานในตำแหน่ง “content creator” ที่ The101.world)
3. เตอร์ ชนินท์ บุญเหลือง (ฝึกงานในตำแหน่ง “content creator” ที่ GroundControl)
4. ขวัญ ณัททชา พรหมอินทร์ (ฝึกงานในตำแหน่ง “content creator” ที่ Brandthink)
5. ไอซ์ วรินทร สายอาริน (ฝึกงานในตำแหน่ง “Proofreader” ที่ The Standard)


หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ