กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การต้อนรับคณะจาก Korea Foundation

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาเกาหลีให้การต้อนรับ ท่านมุนซองกี ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของ Korea Foundation และคณะ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ E-School โครงการ E-School เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาเกาหลีกับมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ภายใต้การสนับสนุนจาก Korea Foundation เป็นระยะเวลา 9 ปีอย่างต่อเนื่อง