กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสวนาวิชาการ “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎกในนานาประเทศ”

กิจกรรมเสวนาวิชาการ “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎกในนานาประเทศ” ณ ชั้น ๙ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเช้า กิจกรรม “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก” เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ และ ๗๒ ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย–เมียนมา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย