กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาสเปนต้อนรับอาจารย์จาก International College Hong Kong

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาภาษาสเปนได้ต้อนรับนาย Nicolás Arriaga Agrelo อาจารย์จาก International College Hong Kong และหนึ่งในผู้อำนวยการของ Sinoele เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ VI Jornadas ELE en Bangkok ที่สาขาวิชาจะจัดในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งครั้งนี้ Sinoele จะให้ความร่วมมือในการตีพิมพ์รายงานการประชุมด้วย

Hoy hemos recibido a Nicolás Arriaga Agrelo, profesor de International College Hong Kong y co-director de Sinoele. En la reunión hemos tratado temas relacionados con la organización de las IV Jornadas ELE en Bangkok que tendrán lugar en nuestra facultad en enero del próximo año y esta edición será la primera vez que Sinoele colaborará en la publicación de las actas.