ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

GISday 2019

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนอาจารย์และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงาน GIS Day 2019 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ shorturl.at/ASU59