ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการ Healing Arts

โครงการ Healing Arts เป็นการรวบรวมกวีนิพนธ์สั้นๆ ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการให้กำลังใจในช่วงที่สังคมไทยกำลังเผชิญวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

Healing Arts คือถ้อยคำแห่งความปรารถนาดี ความหวัง และกำลังใจที่ชาวอักษรฯ อยากจะมอบให้แก่สังคมไทยเพื่อร่วมก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

ชาวอักษรศาสตร์ท่านใดสนใจส่งผลงาน สามารถส่งได้ที่ inbox เพจคณะอักษรศาสตร์หรือกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์นี้ https://forms.gle/QGnLAe2ncm1j4iyQ7