กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

งาน “12 ปี ความร่วมมือด้านภาษาสเปน เตรียมอุดม – จุฬาฯ”

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดงาน “12 ปีความร่วมมือด้านภาษาสเปน เตรียมอุดม – จุฬาฯ” กิจกรรมในวาระครบ 1 รอบ ของความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ในการนำร่องเปิดวิชาภาษาสเปนให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยมี ผศ.รัศมี กฤษณมิษ และ ศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ เป็นผู้สอน และได้พัฒนาเป็นหลักสูตรศิลป์-สเปนในเวลาต่อมา ในปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีนักเรียนสายศิลป์-สเปนจำนวน 90 คน และเป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน

การจัดงานครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนสายศิลป์-สเปนพบปะพูดคุยทั้งเรื่องการเรียนและการทำงานกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าสายศิลป์-สเปน