กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ไข…คำถาม สืบเนื่องจากวีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย

ไข…คำถาม สืบเนื่องจากวีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย เรื่อง “วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics) เพื่อการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

เรื่อง: รดารัตน์ ศรีพันธุ์วรสกุล
ที่ปรึกษาบทความ: รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง

หลังจากได้ชมคลิปกันไปแล้ว หลายท่านอาจยังมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในคลิปดังกล่าว วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังง่าย ๆ ในรูปแบบ Q & A เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราต้องศึกษาภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีน วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลางคืออะไร มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองอย่างไร และเหตุใดการแสดงความเห็นแย้งจึงเป็นหัวข้อที่นักวัจนปฏิบัติศาสตร์สนใจศึกษา

ดูวีดิทัศน์สื่อสารงานวิจัยย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=k1qBiv24DY8


#สื่อสารงานวิจัย ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ แหล่งเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางภาษา วรรณคดี และคติชนของสังคมไทยในบริบทสังคมโลก