กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม หัวข้อ “แปลความหรือแปลงสาร: มองการแปลระหว่างบรรทัด”

แปลความหรือแปลงสาร: มองการแปลระหว่างบรรทัด

การแปลถูกมองว่าเป็นการสื่อความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่ง โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องของการแปลและความสละสลวยในสำนวนการแปล แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองข้าม นั่นคือการแปลในเชิงวรรณกรรม ซึ่งจะมองลึกลงไปถึงการแปลที่แฝงฝังนัยยะต่างๆ จากต้นฉบับและบทแปลนั้นแปลออกมาอย่างไร มีอคติหรือการแปลและแปลงสารไปหรือไม่ ผศ. ดร. แพร จิตติพลังศรี จะมาชวนคุยเรื่องการแปลในมุมมองใหม่ ที่ไม่ได้แค่แปลไปวันๆ แต่มองที่ประเด็นต่างๆ เช่น สารที่บางทีแปลไม่ได้ หรือผู้แปลไม่อยากแปลตามสาร อันเกิดมาจากปัจจัยทางการเมือง เพศ และความขัดแย้งต่างๆ มามองการแปลในมุมมองที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนที่ เพจ CompLit Chula และ เพจ Review เวิ่น ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เวลา 20.00 น. รับรองว่าฟังแล้วคุณจะมองงานแปลได้ลึกซึ้งและสนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิม