กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การเสวนาเรื่อง “ว่าด้วยคำพิพากษาคดีอโยธยาแห่งอินเดีย” (The Ayodhya Verdict)

รู้อดีต เพื่อเท่าทันปัจจุบัน

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และศูนย์อินเดียศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ว่าด้วยคำพิพากษาคดีอโยธยาแห่งอินเดีย” (The Ayodhya Verdict) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษา ทั้งจากสายประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย รวมทั้งนิเทศศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่19 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30-18.30 น.
ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คดีอโยธยา (Ayodhya) แห่งอินเดีย คือคดีที่ต่อสู้กันมาเกือบสามทศวรรษระหว่างสองกลุ่มเพื่อครอบครอง ‘พื้นที่พิพาท’ (disputed property) ประมาณ 7 ไร่ อันเป็นที่ตั้งของบาบรีมัสยิด (Babri Mosque) กลุ่มฮินดูกลุ่มหนึ่งยืนกรานว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่กำเนิดของพระราม ในขณะที่กลุ่มมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งยืนกรานว่า ไม่มีหลักฐานเช่นนั้น ข้อพิพาทถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาล และศาลสูงสุดของอินเดียได้มีคำพิพากษาออกมาเมื่อตันเดือนพฤศจิกายน 2562 คดีอโยธยานับเป็นกรณีศึกษาสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม